Avrupa‘ da Türk Şirketlerce Yürütülen Ponzi Faaliyeti

Ponziler

Türkiye merkezli ponzi sistemi ile para toplayan şirketlere karşı yatırımcılara 2003 yılından bu yana avukatlık hizmeti vermekteyiz…

Bilgi Al

Türk Ponziler

Yüksek kazanç ve paranın her istendiği an geri ödeneceği garantisi vererek para tahsil eden türk şirketler. Şirket yönetcileri milli ve dini duyguları kullanmak suretiyle Avrupa‘ da yaşayan Türk asıllı yaklaşık 300.000 küçük yatırımcıdan 1990-2002 yılları arasında yaklaşık 50 milyar DM tahsil etmişlerdir.

Yürütülen faaliyete ve süren davalara ilişkin  hukuki görüşlerimizin özeti…

Yürütülen faaliyet bir Ponzi sistemidir. Para toplama faaliyeti Borçlar, Ceza, Ticaret, Sermaye Piyasası ve Bankacılık düzenlemelerine aykırıdır. Yargıtay‘ ın bu faaliyete ilişkin yapmış olduğu tespitler şu şekildedir:

Hisse (Pay) Senetleri para gibidir. Çıkartılmaları kanunlar uyarıncabir sıraya göre gerçekleştirilecek hukuki işlemler ile mümkündür. Şirketlerin yönetim kurulunun sermaye arttırımına ve şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin karar alması, Sermaye Piyasası Kurulunun bu değişikliğe izin vermesi, Şirketlerin Genel Kurulunda bu değişikliğin kabul edilmesi, payların halka arzımna ilişkin yöntemlerin belirlenmesi, belirli bir süre içinde hisselerin halka arz edilmesi gibi kanunlar uyarınca belirlenmiş bir sıraya uyulması gereklidir.

POnzi sistemi ile para toplayan bu şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerde bu tür bir sıralama ile herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kendi matbaalarında bastırılan kağıt parçaları, Sermaye Piyasası Kurulu inceleme başlattıktan sonra yatırımcılara gönderilmiş ve hisse (pay) satıldığı ileri sürülmüştür. Deyimi yerindeyse çalınan mşnareye kılıf dikilmiştir.

Bu nedenle toplanılan para karşılığında (hisse) pay satıldığı iddiası Yargıtay nezdinde kabul görmemiştir. Yargıtay‘ ın görüşü şu şekildedir:

Bu görüş ile davalar kazanılmış ve tahsilat yapılması mümkün olmuştur.

Yatırımcılar şirketlerin ortağı değil, şirketlerin mağdur ettiği yatırımcılardır.

Yürütülen faaliyet yujkarıdaki gibi kanunlara aykırıdır ve hukuk dilinde bir haksız fiildir. Haksız fiilin söz konusu olduğu durumlarda zarardan sorumlu olanların zararı tazmin etmeleri için ihtar edilmesine gerek yoktur. Hukuk bu tür durumlarda haksız fiilin ortaya ıktığı anın, yani para tahsil edildiği anda borçlandıklarını kabul etmektedir. Yargıtay‘ ın konuya ilişkin görüşü şu şekildedir:

Haksız fiil nedeniyle anaparaya tahsil edildiği andan itibaren faiz işletilecektir. Aradan geçen yaklaşık 20 yılda işleyen faiz döviz cinsinden yatırılan anaparanın yaklaşık üç katıdır.

Örnek bir hesapşu şekildedir:

Para toplşayan şirketler yatırımcıları paraları geri ödeyeceğini söyleyerek oyalamıştır. Açılan davalarda da davaların zamanaşımına uğradığını ileri sürmüştür. Yargıtay bu davranışı kötüniyetli olduğunu ve şirketlerce ileri sürülen zamanaşımı itirazının dikkate alınmayacağına karar vermiştir. Yargıtay‘ ın zamanaşımına ilişkin görüşü şu şekildedir:

Yargıtay‘ ın emsal kararları uyarınca benzer faaliyeti yürüten tüm şirketlere karşı açılan davaların kazanılması ve tahsilat yapılması mümkün olmuştur. AKP ve MHP oyları ile 2019 yılında bir kanun ile bazı lartları gerçekleştiren şirketlere dava açılması yazaklanmış, açılmış davalarda da mahkemelere karar verilmemesi emredilmiştir.

Söz konusu kanun maddesi şu şekildedir:

Bu kanun kapsamına borsada işlem görme şartı nedeniyle sadece iki şirket; Kombassan (Bera) ve İttifak Holding girmektedir.

Kanun görüşümüz uyarınca Anayasa ve Avrupa İnsan Haklaır Sözleşmesi başta olmak üzere farklı nedenlerle (kazanılmış hak, eşitlik, silahların eşitliği vs. ilkeleri) hukuka aykırıdır.

Söz konusu kanunun hukuka uygunluğu Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından son söz söylenecektir.

Bu süreçte dava açmış ve daha açmamış plan tüm mağdurların muhatabı devlet olmuştur. Kombassan iflas etse dahi, yatırımcıların alacağı konusunda kanun nedeniyle devletin sorumluluğu oluşmuştur.

Takip Ettiğimiz Ponzi Davalarına  İlişkin Bilgiler

Danışma

Bu davalar hakkında bize danışabilir ve görüşlerimizi alabilirsiniz

Daha fazla bilgi

Dava

Bu şirketlerden olan alacağınıza kavuşmak için bizimle dava açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

İcra

Bu şirketlerden alacağınızı icra yolu ile tahsil etmek için bizimle çalışabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Kaliteli bir avukatlık hizmeti, kaliteli bir sekreterya hizmeti gerektirir.

Gamze Kaymakçı

Asistan

Bugüne kadar hangi davaları takip ettiğimizi ve hangi davaları kazandığımızı bilmek ister misiniz?

Daha fazla bilgi

Tanışın, danışın, dava açın, tahsil edin…

Dr. iur. Acun Papakçı, LL.M. (Tübingen)
Teşekkür ederiz. Mesajınız bize gönderildi.
Form ile ilgili bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.

Bu formu göndermekle sizinle iletişim kurulmasını kabul ediyorsunuz.